Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Paweł Makowski

O Polaku, który jest jak król Midas – czego nie dotknie, zamienia się w złoto

Paweł Makowski, zarządzający Berkeley Funds – biznesowe poczynania Polaka wywołują zazdrość wśród inwestorów z Doliny Krzemowej Czym właściwie jest fundusz private equity? Mówiąc metaforycznie – inkubatorem, w którym idea przepoczwarza się w konkretny produkt czy usługę. Patrząc od strony na przykład właściciela…

Read More

Визначення послуги Socap Token

Socap - це послуга, яка функціонує як комп'ютерна програма у формі розумного контракту. Вона використовує технологію BNB Smart Chain, протокол, призначений для цифрових контрактів, їх автоматичної верифікації, виконання переговорів та документування юридично значимих подій згідно з умовами цих контрактів. Вона базується на…

Read More

Определение услуги Socap Token

Socap - это сервис, который функционирует как компьютерная программа в виде смарт-контракта (интеллектуального контракта). Он использует технологию BNB Smart Chain, протокол, предназначенный для цифровых контрактов, их автоматической верификации, осуществления переговоров и документирования юридически значимых событий в соответствии с условиями этих контрактов. Он…

Read More