Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Визначення послуги Socap Token

Socap - це послуга, яка функціонує як комп'ютерна програма у формі розумного контракту. Вона використовує технологію BNB Smart Chain, протокол, призначений для цифрових контрактів, їх автоматичної верифікації, виконання переговорів та документування юридично значимих подій згідно з умовами цих контрактів. Вона базується на…

Read More

Определение услуги Socap Token

Socap - это сервис, который функционирует как компьютерная программа в виде смарт-контракта (интеллектуального контракта). Он использует технологию BNB Smart Chain, протокол, предназначенный для цифровых контрактов, их автоматической верификации, осуществления переговоров и документирования юридически значимых событий в соответствии с условиями этих контрактов. Он…

Read More