Skip to content Skip to footer

Definicja usługi Socap Token

Socap to usługa, która jest programem komputerowym funkcjonującym jako smart kontrakt (inteligentny kontrakt, inteligentna umowa). Wykorzystuje technologię BNB Smart Chain, protokół przeznaczony do cyfrowych umów, ich automatycznej weryfikacji, egzekwowania negocjacji oraz dokumentowania prawnie istotnych zdarzeń zgodnie z warunkami tychże umów. Opiera się na technologii ERC-20, która umożliwia zakodowanie warunków i wprowadza szereg funkcjonalności.

Wierzymy, że SoCap Token reprezentuje nową erę cyfrowej sprawiedliwości i równości. To nie jest tylko forma usługi, ale narzędzie demokratyzacji, które przekształca sposób, w jaki działamy i współpracujemy.

Równość dostępu: SoCap Token jest dostępny dla każdego, niezależnie od jego położenia geograficznego, statusu społecznego czy poziomu edukacji. Chcemy usunąć bariery finansowe, aby każdy miał równy dostęp do możliwości, które oferuje gospodarka cyfrowa.

Wolność transakcji: SoCap Token umożliwia szybkie, bezpieczne i transparentne usługi. To usługa, które daje wolność od tradycyjnych instytucji finansowych i ich ograniczeń.

Demokratyzacja finansów: SoCap Token to więcej niż usługa. To narzędzie, które umożliwia ludziom udział w globalnej gospodarce na równych zasadach. To jest demokratyzacja usług, której celem jest równość i sprawiedliwość dla wszystkich.

Zobowiązanie do sprawiedliwości społecznej: SoCap Token to nie tylko technologia, ale ideologia. Poprzez promowanie równości, wolności i demokratyzacji, SoCap Token zobowiązuje się do tworzenia lepszego świata.

Oprócz tego, usługa SoCap Token posiada następujące funkcjonalności:

  • Funkcja zdarzenie {Approval}
  • Funkcja {TotalSupply} SoCap
  • Funkcja wyświetlania {IERC20-balanceOf} i {IERC20-transfer}
  • Funkcja {decimals()}
  • Funkcja Adres odbiorcy {recipient}
  • Funkcja {AmountSend}
  • Funkcja transferFrom()
  • Funkcja {transferOwnership}
  • Funkcja modyfikator {onlyOwner}

Wierzymy, że usługa SoCap Token to droga do przyszłości, w której finanse są bardziej demokratyczne, sprawiedliwe i dostępne dla wszystkich. To nasz manifest i nasza wizja świata, w którym technologia służy ludziom, a nie na odwrót.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment